Aktualny numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska S.A.: 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

W roku 2013 Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina” wziął czynny udział w walce o uchwalenie nowej ustawy o ogrodach działkowych, w zgodzie z interesem działkowców i ponad stutrzydziestoletnią tradycją funkcjonowania takich ogrodów w większości państw europejskich.

Wyraziło się to w aktywnym wspieraniu prac legislacyjnych nad uchwaleniem nowej ustawy o ogródkach działkowych i zebraniu blisko 800 podpisów pod obywatelskim projektem ( tzn. projektem działaczy PZD) ustawy o ogrodach działkowych.

Członkowie Zarządu oraz wielu naszych działkowców dwukrotnie wzięli udział w demonstracjach zorganizowanych pod Urzędem Wojewódzkim w celu wywarcia presji nad przyśpieszeniem pracy Sejmu. Osiem osób z naszego ogrodu wzięło udział w ogólnopolskiej manifestacji działkowców w Warszawie. Ponadto, prezes Zarządu uczestniczyła w licznych zebraniach i działaniach poświęconych wsparciu uchwalenia ustawy. W tym celu prezes i niektórzy działkowcy pisali liczne listy i odezwy do różnych osób sprawujących funkcje państwowe, jak posłowie, pani Wojewoda Lubelska, Marszałek Województwa Lubelskiego, Marszałek Sejmu  RP, Premier Rządu RP, itp. Prezes Zarządu brała udział w spotkaniach z lubelskimi posłami różnych opcji politycznych, mających wpływ na prace w nadzwyczajnej komisji sejmowej, opracowującej nową ustawę o działkach.


Zaowocowało to – także w naszym skromnym wydaniu - uchwaleniem ustawy o pożądanej przez działkowców treści w ostatniej niemal chwili terminu, jaki zakreślił Trybunał Konstytucyjny, tj. 13grudnia 2013 r.

Niektóre pisma dotyczące tej sprawy znajdziecie Państwo TUTAJ