Aktualny numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska S.A.: 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

W związku z planowanym uruchomieniem wodociągu pod koniec kwietnia 2024 roku (w zależności od warunków atmosferycznych) Zarząd ROD „Kalina” uprzejmie prosi Państwa Działkowców o:
1) zainstalowanie kranów na swoich działkach i dokładne ich zakręcenie, by woda nie wyciekała z nich po uruchomieniu wodociągu,
2) zwrócenie uwagi na najbliższe sztyce w sieci wodociągowej naszego Ogrodu, czy posiadają one krany i zawory odcinające dopływ wody, a także sprawdzenie, czy krany i zawory są zakręcone.
W razie stwierdzenia uchybień, proszę zgłaszać je telefonicznie opiekunowi wodociągu na numer 608 301 441.

Lublin, dnia 12 kwietnia 2024 r.