W czwartek 14 grudnia 2017 r. w Domu Kultury RSM „Motor” odbyło się  świąteczno-noworoczne spotkanie działkowców z ROD „Kalina” z władzami Miasta i dzielnicy „Kalinowszczyzna”.

Event był też zakończeniem obchodów Jubileuszu 40-lecia Ogrodu „Kalina”, przypadających na rok 2017.

Spotkanie zaszczycił Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – p. Marta Wcisło, będąca także Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Ogrodowego ROD „Kalina”, Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy „Kalinowszczyzna – p. Adam Osiński, współpracujące z Ogrodem służby porządkowe, tj. panowie Dzielnicowi z Komisariatu II Policji oraz Naczelnik Straży Miejskiej – p. Grzegorz Mazurkiewicz wraz z dwoma funkcjonariuszami. Ponadto obecny był wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Motor” – p. Piotr Wiechnik, Przewodniczący Rad Osiedli „40-lecia” – p. Elżbieta Andrzejuk i „Niepodległości” – p. Wiesław Dudziński oraz kierownicy Administracji tych Osiedli. Z przyjemnością gościliśmy przedstawicieli marketu Leroy Merlin Olimp, który od kilku lat sponsoruje nasze działkowe imprezy.

Dopisali zaprzyjaźnieni z naszym Ogrodem prezesi i członkowie Zarządów innych ogrodów działkowych, takich jak: „Miłek”, „Podzamcze”, „Robotnik”, „Młynarz”, i ROD im. H.Sienkiewicza, którzy, przy tradycyjnych polskich potrawach bożonarodzeniowych, mogli wymienić życzenia świąteczne z Działkowcami Jubilatki ROD „Kalina”.

Spotkanie uświetnił recital artystki Teatru Muzycznego w Lublinie – p. Małgorzaty Rapy oraz występy jasełkowe p. Macieja Szyszkowskiego wraz z zespołem. Świąteczną scenografię i nastrój i zapewniła dyrektor Domu Kultury RSM „Motor”-  p. Joanna Rulikowska.

Grudniowy wieczór przebiegł w przyjemnej i magicznej atmosferze przedświątecznej.

 

patronat honorowy 40lecia

Jubileuszowy festyn Ogrodu Działkowego „Kalina” odbył się  w sobotę 10 czerwca 2017 r., przy slonecznej pogodzie, zgromadził około tysiąca osób, które aktywnie uczestniczyły w pikniku przy muzyce w wykonaniu artystów scen estradowych Lublina: zespołu „Szyszkin Band” pod kierownictwem p. Jerzego Szyszkowskiego oraz zespołu „Gamma” p. Krzysztofa Wawszczaka. Festyn odbywał się na posesji naszego Partnera i sponsora supermarketu E.Leclerc prz ul. Turystycznej.

Festyn zaszczycili Goście: Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublin, a jednocześnie Przewodnicząca Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu Ogrodu „Kalina” – pani Marta Wcisło. Obecna była także radna Rady Miasta - p. Małgorzata Suchanowska, były Wicemarszałek Senatu RP, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny – dr Grzegorz Kurczuk, reprezentujący Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców, były poseł na Sejm RP i wydawca „Dziennika Wschodniego”, dziennikarz i publicysta - Janusz Malinowski, Komendant Straży Miejskiej Jacek Kucharczyk, panowie Przewodniczący Rad Dzielnic „Kalinowszczyzna” i „Tatary”,   prezesi Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Motor”, przewodniczący Rady Nadzorczej RSM „Motor”. przewodnicząca rady osiedla „40-lecia” oraz kierownik Administracji Osiedla „40-lecia”, prezesi i dyrektorzy marketów E.Leclerc i Leroy Melin oraz prezesi innych Ogrodów Działkowych w Lublinie, m.in.: „Miłek”, „Robotnik, „Młynarz”, „Podzamcze”, ROD im. H.Sienkiewicza oraz członkowie Zarządów innych lubelskich ROD-ów, a także przedstawiciele współpracujących z nami instytucji i organizacji.

Jubileusz 40-lecia Ogrodu działkowego „Kalina” został wpisany przez Prezydenta Miasta do obchodów Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublin. Z tej okazji Ogród nasz - jako jedyny w Lublinie - został uhonorowany zindywidualizowanym grawertonem Prezydenta Miasta i „Medalem 700-lecia Lublina”. Kilkunastu działkowców zostało wyróżnionych Medalem Prezydenta Miasta Lublin i wielu Dyplomem Prezydenta Lublina. Na wniosek Zarządu ROD „Kalina” i Przewodniczącej Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu Ogrodu „Kalina” - Medalem Prezydenta Miasta został także odznaczony Przewodniczący Zarządu Dzielnicy „Kalinowszczyzna” pan Adam Osiński, zaś zasłużona dla naszego okręgu wyborczego pani radna, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublin –Marta Wcisło – również na wniosek działkowców naszego Ogrodu otrzymała z rąk Prezydenta Miasta indywidualny grawerton z okazji Jubileuszu 700-lecia Lublina.

Pan Prezydent wygłosił przemówienie, w którym podkreślił udział Ogrodu w kształtowaniu przyjaznego dla społeczności lokalnej kompleksu rekreacji i zieleni w tej części „Kalinowszczyzny” oraz zapowiedział wparcie Miasta w dalszej modernizacji Ogrodu.

Po części oficjalnej nastąpiły liczne konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych. Dzieci odpowiadały na pytania związane ze znajomością zjawisk przyrody, a dorośli brali udział w quizach zorganizowanych przez sponsorów. Konkursy przeplatane były koncertami zespołu „Szyszkin Band” oraz wręczaniem przez Zarząd Ogrodu wyróżnień i upominków dla zasłużonych działkowców oraz członków Komitetu Honorowego Jubileuszu.

Występom muzycznym, części oficjalnej i konkursom towarzyszyły kiermasze ogrodnicze zorganizowane przez sponsorów: E.Leclerc, Leroy Merlin, Grin Pojnt, stoisko z wodą jurajską oraz stoisko z oscypkami. Przez cały czas firma cateringowa „Kogucik” serwowała bezpłatną grochówkę i dania z grilla.

NT 40 lecie 2017 06 14

Zespół animacyjny p. Macieja Szyszkowskiego zapewnił dzieciom liczne atrakcje w specjalnej, bezpiecznej dla nich strefie zabaw i konkursów z nagrodami.
Pod koniec festynu zagrał zespół „Gamma”, którego przeboje dyskotekowe zachęciły wiele osób do tańca. Zabawa zakończyła się po godzinie 2000.
Podczas festynu obecny był zespół redakcyjny „Panoramy Lubelskiej”, który zamieścił wywiady z Prezydentem Miasta, wiceprzewodniczącą Rady Miasta i p. prezes ROD „Kalina”, a także relację filmową w programie regionalnym TVP Lublin, zaś tygodnik „Nowy Tydzień” zredagował informację z przebiegu festynu jubileuszowego.

Celem obchodów Jubileuszu ROD „Kalina” było spopularyzowanie ogrodnictwa działkowego i podkreślenie rangi terenów zielonych w aglomeracji miejskiej poprzez uzyskanie Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Lublina, udziału w obchodach 40-lecia Ogrodu Pana Prezydenta i radnych Rady Miasta oraz mieszkańców dzielnicy „Kalinowszczyzna” i „Tatary”, a także osób niezwiązanych z ogrodnictwem, ceniących jednak ekologię i wartość rekreacji na świeżym powietrzu. Ogród „Kalina” został tym samym włączony przez Miasto do kompleksu rekreacyjno-sportowego powstającego na „Kalinowszczyźnie”, tj. pomiędzy Parkiem „Zawilcowa” a rewitalizowaną doliną Bystrzycy.

skład osobowy

 1. Marta Wcisło - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublin, Przewodnicząca Komitetu Honorowego
 2. Andrzejuk Elżbieta - Przewodnicząca Rady osiedla „40-lecia” RSM „Motor”
 3. Bącal Henryk – działkowiec, działacz ROD „Kalina”, działacz samorządowy
 4. Borkowska Sylwia – Kierownik w markecie Leroy Merlin
 5. Chodak Stanisław – Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie
 6. Furtak Adam – działkowiec z 40-letnim stażem, prawnik
 7. Krzewska Aleksandra – Instruktor Oświatowy ROD „Kalina”, działkowiec
 8. Kucharczyk Jacek – Komendant Straży Miejskiej
 9. Mazurek Henryk – były prezes ROD „Kalina”
 10. Osiński Adam – Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy „Kalinowszczyzna”
 11. Poniewozik Marek – Dyrektor Naczelny marketu Leroy Merlin Olimp
 12. Stasiak Mieczysław – Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy „Tatary”
 13. Strycharz Zdzisław – doradca Prezydenta Miasta Lublin ds. Rewitalizacji Doliny Bystrzycy
 14. Szacoń Janusz - prezes RSM „Motor”
 15. Wilczkiewicz Julian – były prezes ROD „Kalina”
 16. Wójcik-Szymuś Małgorzata – prezes marketu E.Leclerc, TURIS Sp. z o.o
 17. Żondełek-Adamska Justyna – asystent Zarządu E.Leclerc TURIS Sp. z.o.

6 maja 1977 r. założenie Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Kalina” w Lublinie przy ul. Zawilcowej 2 pod zarządem Centralnej Rady Związków Zawodowych (CRZZ)

28 czerwca 1981 r. powołanie do życia Polskiego Związku Działkowców n/p ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych i przejęcie przez PZD w Warszawie prowadzenia ogrodów działkowych w całym kraju.

16 kwietnia 2016 r. wyodrębnienie się Ogrodu Działkowego „Kalina” ze struktur organizacyjnych PZD w Warszawie i założenie samodzielnego stowarzyszenia ogrodowego Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina” w Lublinie. Przyjęcie Statutu Stowarzyszenia oraz dokonanie wyboru 5-osobowego Zarządu oraz 3-osobej Komisji Rewizyjnej.

11 lipca 2016 r. zarejestrowanie ROD „Kalina” w Lublinie jako stowarzyszenia pod nr KRS 0000627908.

10 września 2016 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ROD „Kalina” w Lublinie. Uzupełnienie składu Zarządu do 9 osób, wybór członków Komisji Rozjemczej i uchwalenie Regulaminów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej. Uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz oplaty ogrodowej, wpisowego dla nowych działkowców oraz wysokości opłaty inwestycyjnej.

10 czerwca 2017 r. (sobota) obchody 40-lecia Ogrodu „Kalina” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krzysztofa Żuka.

Prośba o objęcie obchodów 40-lecia patronatem 7-10-2016r.

2016 11 28 patronat podziekowanie

Podziękowanie za udzielenie patronatu 28-11-2016r.

2016 11 28 patronat podziekowanie

Informacja o powołaniu Komitetu Honorowego 09-01-2017r.

2017 01 09 patronat komitet honorowy

Informacja o odznaczeniach 03-02-2017r.

2017 02 03 patronat odznaczenia

 

Z okazji 40-lecia naszego Ogrodu, Zarząd przygotował okolicznościowe materiały graficzne (poniżej) oraz zaplanował Festyn Jubileuszowy (zobacz afisz i program festynu).

Wydrukowaliśmy także okolicznościowy kalendarz.

Indywidualnym Grawertonem z okazji  Jubileuszu 700-lecia Lublina zostali uhonorowani przez Prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka:

1. Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina” w Lublinie.
2. Marta Wcisło - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublin,
radna z V Okręgu Wyborczego   Gminy Lublin.
Medal

Lista osób – Działkowców odznaczonych  MEDALEM PREZYDENTA MIASTA LUBLIN dr. Krzysztofa Żuka

Krystyna  Adamczyk, Zofia Dobrowolska,  Adam Furtak , Halina Gaj-Godyńska,  Zbigniew Kazanowski,  Jadwiga Kędziora, Marian Klin,  Włodzimierz Krakowiak, Jerzy Kulpa, Henryk Mazurek, Kazimierz Olszowy,  Wiesława Opasała, Leszek Pietryka,  Elżbieta Pomorska,  Stanisława Sarna, Lucjan Skoczyński, Julian Wilczkiewicz, Henryk Wójcik

 

Lista osób - Działkowców odznaczonych  DYPLOMEM PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Czesław Biaduń, Janina Czech, Bogusław Drąg, Andrzej Gozdek, Henryk Gryglicki, Andrzej Kornicki, Teresa Krawczyk , Marian Król, Aleksandra Krzewska, Irena Rodak, Grażyna, Irena Rojek, Zenon Stec, Franciszek Steciuk, Emilia Szaub, Stanisław Tor, Czesław Wakulski, Danuta Zawrotniak

 

40-lecie ROD "Kalina" Zapraszamy do galerii