Aktualny numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska S.A.: 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina” w Lublinie

jedyny odznaczony przez Prezydenta Miasta  dr. Krzysztofa Żuka z okazji 700-lecia Lublina Medal

=Stowarzyszenie ogrodowe=

20- 204 Lublin ul. Zawilcowa 2 (mapa), Lb 25, skr. pocztowa 24,

KRS: 0000627908 ; NIP: 9462661485, REGON: 364921637

konto bankowe w Santander Bank Polska S.A.
Nr 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673
(od 13 października 2018r.)

www.rodkalina.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Tel. 511 176 601

Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina”, powstał w maju 1977 jako Pracowniczy Ogród Działkowy „Kalina”. Położony jest na północy Lublina – w dzielnicy Kalinowszczyzna, po lewej stronie koryta rzeki Bystrzycy, pomiędzy ul. Turystyczną, a osiedlem mieszkaniowym RSM „Motor”.

Ogród zajmuje powierzchnię ok. 22 ha i składa się obecnie z 570 działek, z których 475 jest użytkowanych, kilkanaście - wolnych, a ok. 70 dawnych działek - to podmokłe nieużytki na terenie zalewowym Bystrzycy.

Ogród „Kalina” podzielony jest na 7 sektorów: A, B, C, D, E, F, H. Podział ten wynika z położenia poszczególnych części Ogrodu oraz kolejności zagospodarowywania terenu w poprzednich latach. Sektory F i H położone są odrębnie od pozostałych, po obu stronach ul. Zawilcowej. Wyróżnia je korzystniejsze usytuowanie oraz pełne zagospodarowanie.

ROD „Kalina” użytkuje też budynek administracyjny o powierzchni ok. 40 mkw. przy ul. Zawilcowej 2, gdzie mieści się biuro Zarządu ROD „Kalina”, czynne w każdy poniedziałek w godz. 15.00 – 18.00, z wyjątkiem przerwy zimowej ( grudzień – marzec), kiedy dyżury Zarządu odbywają się, ze względu na brak ogrzewania - co 2 tygodnie. Posiadamy także budynek hydroforni i własną studnię głębinową, zasilającą działkowy wodociąg.

W dniu 16 kwietnia 2016 r. podczas Zebrania Wszystkich Działkowców, na podstawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13.12.2013 r. podjęta została uchwała o wyodrębnieniu Ogrodu ze struktur Polskiego Związku Działkowców i powołaniu nowego stowarzyszenia ogrodowego. W dniu 11 lipca 2016 r. stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina” w Lublinie zostało zarejestrowane w KRS, jako samodzielny podmiot, posiadający osobowość prawną i z tą datą formalnie przejęło prowadzenie Ogrodu.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz 4 członków Zarządu. Organem kontrolnym stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, składającą się z 3 osób. Pracuje także 5-cio osobowa Komisja Rozjemcza.

Wszyscy członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

Skład osobowy Zarządu znajduje się w zakładce KONTAKT.