Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina” w Lublinie

jedyny odznaczony przez Prezydenta Miasta  dr. Krzysztofa Żuka z okazji 700-lecia Lublina  Medal

=Stowarzyszenie ogrodowe=

20- 204 Lublin ul. Zawilcowa 2 (mapa), Lb 25, skr. pocztowa 24,

KRS: 0000627908 ; NIP: 9462661485, REGON: 364921637

konto bankowe w Getin Bank Nr 81 1560 0013 2006 7527 5000 0001 (od 1 marca 2018r.)

www.rodkalina.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Tel. 511 176 601

Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina”, powstał w maju 1977 jako Pracowniczy Ogród Działkowy „Kalina”. Położony jest na północy Lublina – w dzielnicy Kalinowszczyzna, po lewej stronie koryta rzeki Bystrzycy, pomiędzy ul. Turystyczną, a osiedlem mieszkaniowym RSM „Motor”.

Ogród zajmuje powierzchnię ok. 22 ha i składa się obecnie z 570 działek, z których 475 jest użytkowanych, kilkanaście - wolnych, a ok. 70 dawnych działek - to podmokłe nieużytki na terenie zalewowym Bystrzycy.

Ogród „Kalina” podzielony jest na 7 sektorów: A, B, C, D, E, F, H. Podział ten wynika z położenia poszczególnych części Ogrodu oraz kolejności zagospodarowywania terenu w poprzednich latach. Sektory F i H położone są odrębnie od pozostałych, po obu stronach ul. Zawilcowej. Wyróżnia je korzystniejsze usytuowanie oraz pełne zagospodarowanie.

ROD „Kalina” użytkuje też budynek administracyjny o powierzchni ok. 40 mkw. przy ul. Zawilcowej 2, gdzie mieści się biuro Zarządu ROD „Kalina”, czynne w każdy poniedziałek w godz. 15.00 – 18.00, z wyjątkiem przerwy zimowej ( grudzień – marzec), kiedy dyżury Zarządu odbywają się, ze względu na brak ogrzewania - co 2 tygodnie. Posiadamy także budynek hydroforni i własną studnię głębinową, zasilającą działkowy wodociąg.

W dniu 16 kwietnia 2016 r. podczas Zebrania Wszystkich Działkowców, na podstawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13.12.2013 r. podjęta została uchwała o wyodrębnieniu Ogrodu ze struktur Polskiego Związku Działkowców i powołaniu nowego stowarzyszenia ogrodowego. W dniu 11 lipca 2016 r. stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina” w Lublinie zostało zarejestrowane w KRS, jako samodzielny podmiot, posiadający osobowość prawną i z tą datą formalnie przejęło prowadzenie Ogrodu.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz 4 członków Zarządu. Organem kontrolnym stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, składającą się z 3 osób. Pracuje także 5-cio osobowa Komisja Rozjemcza.

Wszyscy członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

Skład osobowy Zarządu znajduje się w zakładce KONTAKT.