Aktualny numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska S.A.: 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

Podziękowanie za skuteczne zażegnanie problemu zalewania.

 

 

Problem z zalewanie działek, kwiecień 2019

 

Po wizji lokalnej z 13.09.2019 ( trzeciej z kolei) i stwierdzeniu "rozsunięcia się" wzgórza wysypiska śmieci w stronę Ogrodu Działkowego "Kalina" i wybrzuszenie siatki ogrodzeniowej Ogrodu pod jego naporem w sektorze "A" oraz niebezpiecznie bliskiego "sąsiedztwa" z sektorem "B"-  ustalono zwiększenie zakresu robót o ścięcie i umocnienie skarpy Parku od strony północnej, "wcinającej się" w ogrodzenie ROD "Kalina" oraz zagospodarowanie terenu skarpy sąsiadującej z RSM "Motor" i ROD "Kalina" od ul. Daszyńskiego 23, 25, 27. Przed ścięciem skarpy na obwodzie kilkunastu metrów i usunięciem zawartości wyrobiska, zlecone zostaną przez Wydział Inwestycji UM  odwierty  geologiczne w celu ustalenia charakteru składowanych odpadków. Następnie przywrócona zostanie drożność ( na szerokość 3 – 4  m), istniejącego kiedyś  przejazdu pomiędzy wysypiskiem śmieci i ogrodzeniem Ogrodu "Kalina". Docelowo będzie to praktyczne wydłużenie obecnie "ślepej" ulicy Zawilcowej aż do projektowanej ul. Świdnickiej i dalej ul. Turystycznej oraz ( w drugą stronę) ul. Trześniowskiej.

Rozszerzenie zakresu prac przy budowie Parku "Zawilcowa" wymaga jednak zwiększenia kosztów tej inwestycji. W związku z tym Wydział Inwestycji i Remontów UM wystąpi do Rady Miasta  Lublin z wnioskiem o zwiększenie budżetu miasta na rok 2018 na koszty tej inwestycji.