Aktualny numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska S.A.: 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

Część 1, 07-08-2017

zawilcowa 20170728 14 10 29Na wiosnę 2018 r. zostanie zainstalowana tzw. mała architektura Parku (urządzenia i place zabaw, nasadzenia itp., wykonana na nowo nawierzchnia ul. Zawilcowej oraz parkingi wzdłuż ulicy, a także oświetlenie i monitoring Parku oraz zachodnich okolic Ogrodu. W czerwcu 2018 r. Park „Zawilcowa” powinien zostać oddany do użytku.

Wg zapewnień władz Miasta Lublin, Ogród „Kalina” otrzyma w roku 2018 dotację z budżetu Miasta na położenie kabli energetycznych wewnątrz Ogrodu i wykonanie oświetlenia i monitoringu pozostałego obszaru.

Tymczasem, musimy znieść uciążliwości budowy Parku, mimo że wykonawca dokłada wszelkich możliwych starań o bezpieczeństwo przechodniów na ulicy Zawilcowej, co postarajmy się docenić.

Część 2, 13-08-2017

zawilcowa 20170806 15 38 48

Park "Zawilcowa" : prawie cały teren wysypiska śmieci został już zniwelowany, ziemia nawieziona, zarośla wycięte, niektóre drzewa zostaną, reszta zostanie dosadzona jesienią. Za kilka dni zostaną wytyczone alejki. Do uporządkowania i ukształtowania zostały jeszcze skarpy, w tym osuwiska sąsiadujące z Ogrodem Działkowym "Kalina". Wg uzgodnień z inwestorem, tj. Wydziałem Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego, północna skarpa zostanie ścięta i zabezpieczona tak, aby utworzyć przejazd - przejście pomiędzy ogrodzeniem Ogrodu i terenem Parku. Park zajmie w całości 16 ha. Będą prowadziły do niego schody m.in. od ul. Zawilcowej, co umożliwi przejście działkowcom- mieszkańcom ul. Daszyńskiego na działki, do sektorów B, C,D,E. Do Parku będzie można się dostać z rożnych stron, m.in. schodami prowadzącymi od ul. Zawilcowej w pobliżu sektoru C i D Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kalina". Przedstawiam widok "ze środka  oka cyklonu", tj. z terenu dawnego wysypiska śmieci od strony ul. Zawilcowej, na którym będą place zabaw, urządzenia sportowe, wybieg dla psów, drzewa, krzewy ozdobne i rabaty kwiatowe. W tle widać budynki ul. Daszyńskiego 11 i 19 oraz budynki ul. Krokusowej. Cały Park będzie liczył 16 ha i powinien zostać oddany do użytku w czerwcu 2018 r. Sądząc po sprawnym tempie prac firmy "Budimex", jest to całkiem realne.

 

Część 3, 13-09-2017

WP 20170913 12 38 52 ProWizja lokalna na terenie  parku  "Zawilcowa" w budowie i sąsiadującego z nim Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kalina" w dniu 13.09.2017

W komisji oceniającej postępy  budowy Parku   wzięli udział: wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublin – p. Marta Wcisło ( jednocześnie członek honorowy Stowarzyszenia ROD "Kalina"). dyrektor Wydz. Inwestycji i Remontów UM – Tadeusz Dziuba z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację projektu, architekt zieleni, prezes ROD "Kalina" Halina Gaj-Godyńska, wiceprezesi: Leszek Pietryka i Andrzej Kornicki, wiceprezes RSM "Motor" Piotr Wiechnik, kierownik Administracji Osiedla "40-lecia" RSM "Motor" – Antoni Pietrzyk oraz kierownictwo wykonawcy  z Budimexu na czele  z p. Krzysztofem Tarnogórskim.

Po dzisiejszej wizji lokalnej ( trzeciej z kolei) i stwierdzeniu "rozsunięcia się" wzgórza wysypiska śmieci w stronę Ogrodu Działkowego "Kalina" i wybrzuszenie siatki ogrodzeniowej Ogrodu pod jego naporem w sektorze "A" oraz niebezpiecznie bliskiego "sąsiedztwa" z sektorem "B"-  ustalono zwiększenie zakresu robót o ścięcie i umocnienie skarpy Parku od strony północnej, "wcinającej się" w ogrodzenie ROD "Kalina" oraz zagospodarowanie terenu skarpy sąsiadującej z RSM "Motor" i ROD "Kalina" od ul. Daszyńskiego 23, 25, 27. Przed ścięciem skarpy na obwodzie kilkunastu metrów i usunięciem zawartości wyrobiska, zlecone zostaną przez Wydział Inwestycji UM  odwierty  geologiczne w celu ustalenia charakteru składowanych odpadków. Następnie przywrócona zostanie drożność ( na szerokość 3 – 4  m), istniejącego kiedyś  przejazdu pomiędzy wysypiskiem śmieci i ogrodzeniem Ogrodu "Kalina". Docelowo będzie to praktyczne wydłużenie obecnie "ślepej" ulicy Zawilcowej aż do projektowanej ul. Świdnickiej i dalej ul. Turystycznej oraz ( w drugą stronę) ul. Trześniowskiej.

Rozszerzenie zakresu prac przy budowie Parku "Zawilcowa" wymaga jednak zwiększenia kosztów tej inwestycji. W związku z tym Wydział Inwestycji i Remontów UM wystąpi do Rady Miasta  Lublin z wnioskiem o zwiększenie budżetu miasta na rok 2018 na koszty tej inwestycji.

Na terenie starej oczyszczalni ścieków od 2 lat funkcjonuje już ogrodzony plac zabaw z urządzeniami, a teren wokół niego został właśnie wyposażony w brukowane alejki. Na wyżej położonym obszarze byłego wysypiska śmieci – po zniwelowaniu powierzchni -  układane są właśnie alejki i ścieżka rowerowa. Za kilka tygodni architekt zieleni przystąpi do jesiennych nasadzeń drzew i krzewów. Prace nasadzeniowe  rozpoczną się od terenów dawnej oczyszczalni ścieków ( tj. od sektoru "F" i "E" i będą sukcesywnie posuwać  się w kierunku północnym,  w stronę przyszłej ulicy Świdnickiej.

Poniżej dokumentacja fotograficzna z realizowanych w wrześniu 2017 r. prac przy budowie Parku oraz wizja lokalna zainteresowanych stron: Rady Miasta Lublin (wiceprzewodnicząca Marta Wcisło), Wydziału Inwestycji UM,  Ogrodu Działkowego ROD "Kalina", Spółdzielni Mieszkaniowej "Motor" i wykonawcy inwestycji: Budimex z Warszawy.

Część 4, 28-09-2017

WP 20170927 17 01 34 Pro

W części północnej parku nawożony jest humus, który w ciągu najbliższych dni zostanie rozprowadzony, wyrównany i „poczeka” na wiosenne nasadzenia roślin i krzewów.
Jak poinformował mnie kierownik budowy pan Krzysztof Tarnogórski, kompetentny, energiczny młody pracownik Budimexu, w dniu 28 września br., zostaną przeprowadzone badania geologiczne skarpy sąsiadującej bezpośrednio z Ogrodem Działkowym "Kalina" w celu stwierdzenia charakteru zawartości byłego miejskiego wysypiska śmieci po to, aby zamierzone usunięcie i zabezpieczenie skarpy "wysypiska - parku" na szerokość 5 m strefy buforowej pomiędzy parkiem a ROD "Kalina" oraz przywrócenie pierwotnie funkcjonującej drogi objazdowej pomiędzy Ogrodem "Kalina" i dawnym wysypiskiem śmieci – dzisiaj terenem parku. 10 odwiertów geologicznych pozwoli rozpoznać jaki jest charakter usuwanej zawartości wysypiska, aby uniknąć zagrożenia epidemiologicznego. Obecnie opracowywany jest dodatkowy projekt na zagospodarowanie skarpy, wybudowanie drogi i uporządkowanie zarośniętego i podmokłego terenu pomiędzy Ogrodem a blokami 23, 25, 27 Osiedla „40-lecia”. Nasza radna pani Marta Wcisło zabiega o zwiększenie budżetu na te prace. Pomysłem i celem pani Wiceprzewodniczącej Rady Miasta jest przedłużenie, obecnie ślepej, ul. Zawilcowej i poprowadzenie jej wokół Ogrodu. Przetnie ona projektowaną na przyszłość ul. Świdnicką i połączy Zawilcową z ul. Szarotkową, która zostanie odpowiednio wyprofilowana. W ten sposób powstanie objazd od ul. Andersa przez Zawilcową, Szarotkową – aż do ul. Trześniowskiej, co odciąży ruch kołowy w stronę Ponikwody, a naszym działkowcom znacznie ułatwi dotarcie do działek ze wszystkich niemal stron.
Tymczasem, podczas deszczowych dni, pracownicy „Budimexu” obsadzili iglakami i krzewami ozdobnymi skarpę poniżej placu zabaw od strony ul. Krokusowej. Powstaje więc płynne połączenie istniejącego w wąwozie przy ul. Daszyńskiego placu zabaw i boiska z nowo powstającym parkiem.
Zdjęcia przedstawiają ogląd prac budowlanych wokół terenu parku, poczynając od strony ul. Daszyńskiego, gdzie będzie główne wejście do Parku (obok starej ogromnej wierzby), poprzez widok od polnej obecnie ul. Zawilcowej – do ul. Krokusowej. Po wschodniej stronie Parku powstaną łagodnie wyprofilowane schody, którymi można będzie dostać się na ul. Zawilcową od bloków przy ul. Daszyńskiego do Ogrodu Działkowego przy Zawilcowej.

Część 5, 10-10-2017

WP 20171010 17 00 51 Pro

Park dzieli się na dwie części : dolną ( dawny teren oczyszczalni ścieków) i górny ( teren miejskiego wysypiska śmieci komunalnych). Część dolna zaczęła dołączać do "cywilizacji" już 2 lata temu, kiedy powstał plac zabaw dla dzieci, usytuowany poniżej skarpy z ulicą Krokusową a ponad drogą, „zwaną ulicą Zawilcową”, dalej Ogrodem Działkowym "Kalina", następnie Bystrzycą i ul. Turystyczną. W sposób naturalny teren ten jest włączany do dawno zagospodarowanego wąwozu pomiędzy blokami ulicy Daszyńskiego ( Spółdzielnia Mieszkaniowa "Motor" ) i kilkoma budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej "Związkowiec" przy ul. Niepodległości.
Górna część Parku to wyżej położone dawne wysypisko śmieci sąsiadujące od zachodu z okalającym skarpę Osiedlem „40-lecia” i blokiem NR 11 przy ul. Daszyńskiego, od północy ( w przybliżeniu) z długaśnym blokiem Daszyńskiego 19 i od północnego wschodu z blokami nr 23, 25 i 27 przy ul. Daszyńskiego. Dalej, w tym samym kierunku, rozciąga się sektor "A" Ogrodu Działkowego "Kalina". Od wschodu Park sąsiaduje także z Ogrodem, ale rozdziela je (polna i ślepa obecnie) ul. Zawilcowa. Już wkrótce - dzięki Pani Radnej Marcie Wcisło naszej patronce „Kalinowszczyzny” - ul. Zawilcowa przestanie być błotnistą polną drogą, która okrąży Ogród Działkowy „Kalina” od zachodu i - wyasfaltowana - połączy się z ul. Szarotkową ( na Ponikwodzie), tworząc ciąg jezdny do ul. Trześniowskiej - i dalej, w lewo - w miasto …
Zdjęcia z 10 października przedstawiają park w budowie od ul. Daszyńskiego 23, gdzie kończy się chwilowo ścieżka rowerowa przez park, poprzez planowane wejście do otwartego Parku „Zawilcowa” od strony wąwozu pomiędzy ul. Niepodległości i skarpą z budynkiem Daszyńskiego 11, obok rozłożystej starej wierzby, po dolną część parku w budowie.

Więcej zdjeć w galerii