Aktualny numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska S.A.: 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

Indywidualnym Grawertonem z okazji  Jubileuszu 700-lecia Lublina zostali uhonorowani przez Prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka:

1. Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina” w Lublinie.
2. Marta Wcisło - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublin,
radna z V Okręgu Wyborczego   Gminy Lublin.
Medal

Lista osób – Działkowców odznaczonych  MEDALEM PREZYDENTA MIASTA LUBLIN dr. Krzysztofa Żuka

Krystyna  Adamczyk, Zofia Dobrowolska,  Adam Furtak , Halina Gaj-Godyńska,  Zbigniew Kazanowski,  Jadwiga Kędziora, Marian Klin,  Włodzimierz Krakowiak, Jerzy Kulpa, Henryk Mazurek, Kazimierz Olszowy,  Wiesława Opasała, Leszek Pietryka,  Elżbieta Pomorska,  Stanisława Sarna, Lucjan Skoczyński, Julian Wilczkiewicz, Henryk Wójcik

 

Lista osób - Działkowców odznaczonych  DYPLOMEM PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Czesław Biaduń, Janina Czech, Bogusław Drąg, Andrzej Gozdek, Henryk Gryglicki, Andrzej Kornicki, Teresa Krawczyk , Marian Król, Aleksandra Krzewska, Irena Rodak, Grażyna, Irena Rojek, Zenon Stec, Franciszek Steciuk, Emilia Szaub, Stanisław Tor, Czesław Wakulski, Danuta Zawrotniak

 

40-lecie ROD "Kalina" Zapraszamy do galerii