14-03-2023

W dniu 6 marca 2023 r. wpłynęła odpowiedź Spółki PGE Obrót, z datą 5 grudnia 2022 r., na naszą reklamację z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie wzrostu ceny prądu w sieci energetycznej ogrodu. Reklamacja nie została uznana, gdyż jak tłumaczy PGE zastosowane zostały ceny zgodne
z taryfą G11 i nie mieścimy się w limicie 2.000 kWh. Po analizie pisma PGE uznałem powołane argumenty za absurdalne i w dniu dzisiejszym złożyłem następną reklamację w tej sprawie. Obydwa w/w pisma poniżej.

Odpowiedź z PGE na reklamację z 14-02-2023r otrzymana 06-03-2023

Reklamacja złożona do PGE 13-03-2023r


14-02-2023

Reklamacja ostatnich faktur za zużytą energię elektryczną w sieci ROD „Kalina” w 2023 roku

W dniu 14 lutego 2023 r. złożyłem reklamację dwóch ostatnich faktur PGE Obrót S.A.
w Lublinie z dnia 9 lutego 2023 r. za zużyty prąd w sieci ogrodowej. Z faktur tych wynika, że średnia cena 1 kWh za okres od 10.01.2023 r. do 7.02.2023 r. wynosi 9,58 zł. Powodem wysokiej ceny 1 kWh jest zastosowanie w fakturach wyższych cen jednostkowych i podwyższenie stawki VAT z 5 % do 23 %. Spółka PGE Obrót nie zastosowała się do przepisów ustawy z dnia
7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127, 2243 i 2687), ani też do Rządowej Tarczy Solidarnościowej, mimo złożonego w tym celu oświadczenia
w Salonie Obsługi Klienta w dniu 2 stycznia 2023 r.

Ostatnia faktura za zużyty prąd w sieci ogrodu wynosi 2.443,86 złotych.

W związku z powyższym, apeluję do działkowców naszego ogrodu korzystających z sieci elektrycznej o wpłacanie wyższych zaliczek na poczet zużycia prądu według stawki 9,58 zł za
1 kWh stosownie do wskazań własnych podliczników. Nie można teraz przewidzieć finału złożonej reklamacji u monopolisty sprzedawcy i faktoringu energii elektrycznej. Może zdarzyć się, że zanim nasza reklamacja zostanie rozpatrzona, to zabraknie nam pieniędzy na opłacenie bieżących faktur.

W załączeniu treść pisma do PGE Obrót w sprawie reklamacji.

Reklamacja złożona do PGE 14-02-2023r